FoF logo - WHITE

Success Story: Rouvisten Tila

Onnistunut rehu on maidontuotannolle välttämätön

Piiroomäentila Kiteenlahdella on yksi Focus on Feed-palvelun pilottitiloista. Sari ja Arto Rouvisen tilan lypsyaseman kautta virtaa maitoa 280 000 – 300 000 litraa vuodessa. Lehmäluku navetassa on noin 30. Omaa peltoa heillä on 44 hehtaaria ja lisäksi melkein saman verran vuokrattua alaa.  Pelloilta saadaan rehun lisäksi ohraa, kauraa ja heinää omiksi tarpeiksi. Suurin osa Rouvisten karjasta on holstein-lehmiä. Lisäksi löytyy muutama ayrshire, holsteinin ja ayrshiren risteytyksiä, sekä pari brown swiss-lehmää. Navetan tuoreimpia asukkaita on vasikka, joka on puoliksi kyyttö.

Sarin Rouvisen silmäterä oli monta vuotta Mummu-lehmä, jonka poismeno viime marraskuussa jätti lemmikkilehmän kokoisen aukon. Mahdollisesti paikan täyttäjä on jo kasvamassa.

Pitää katsoa, jos tuosta kyytön vasikasta saisi kaverin. Kyyttö itsessään ei ole mitenkään ihmisrakas. Utelias ja touhukas kyllä. Mutta tästä meidän vasikastamme voisi lemmikin saadakin, Sari toivoo.

Jututimme Sari Rouvista Focus on Feed -palvelun käytöstä ja tilan rehun teosta muutenkin.

Mukana kehityksessä

Focus on Feed-palvelun tekijät etsivät sopivia maatiloja osallistumaan kehitystyöhön ja yhteisten kontaktien kautta arveltiin Rouvisten innostuvan uuden asia äärelle. Näin oli, ja pian Sari löysi itsensä Teams-istunnoista jakamassa näkemyksiä rehunteon haasteista.

Koska oli kysymys järkevästä jutusta, niin tottakai kiinnosti lähteä mukaan. Minun näkökulmastani tämä osoittautui hyväksi vaihtoehdoksi tehdä rehusuunnittelua. Tämä on karvalakkimalli. Kaikki tarvittava on helposti siinä, eikä tarvitse olla kahtakymmentä välilehteä auki samaan aikaan.

Focus on Feed on pilvipalvelu, joka on tehty parantamaan säilörehuntuottajien tulosta suunnitelmallisen tuotannon avulla. Palvelu kertoo optimaalisen korjuuajankohdan asetetulle rehun tavoitteelle, jotta energiamäärä olisi paras mahdollinen ruokittaville eläinryhmille. Palvelun hyötyjä ovat myös työsuunnittelu ja toteutuman kehityksen seuraaminen.

Palvelun testaaminen alkoi kesällä 2021, kuitenkin niin, että ohjelmaa kehitettiin aktiivisesti samaan aikaan. Kesä oli parasta aikaa kerätä ideoita, kun rehuntekeminen oli ajankohtaisesti mielessä myös pilottitiloilla. Sari kokee, että moni hänenkin esittämä idea pääsi osaksi nykyistä konseptia ja että tilojen tarpeet tulivat suunnittelutyössä kuulluksi. 

Jos joku löytää ohjelmasta vielä lisää jotain kehittämistä, niin sen tekijät varmasti ottavat kaikki vinkit huomioon jatkossakin.
Rouvinen-3

Rehupellot vieressä

Rouvisten peltoala jakautuu noin kahteenkymmeneen lohkoon. Työtä helpottaa merkittävästi se, että kaikki lohkot ovat tilan välittömässä läheisyydessä.

Se pitää meidän tuotantokustannuksiamme säilörehulle kohtuullisina, kun tiellä ajoa ei juurikaan kerry. Etäämmillä pelloilla käy urakoitsija tekemässä heinät ja itse käydään välillä vain katsomassa, että mitä sinne kuuluu. On yritetty järkeistää työjärjestystä ja lohkojen käyttöä.

Sari kertoo, että rehun korjuuajankohdan määrittely ennen on yksinkertaisuudessaan ollut Arton havainnoinnin perusteella tehty päätös.

Isäntä istuu pöydän ääressä ja katselee vuoroin ulos pellolle ja vuoroin säätietoja. Sään seuraaminen on meille todella tärkeä asia. Vielä kun voisi luottaa niihin ennusteisiin. Vaikka ei menisi kuin kaksi päivää kerätessä satoa, jos toisena päivänä tuleekin vettä, vaikka piti olla poutaa, niin se menee pieleen. Olemme edelleen hyvin paljon sen armoilla, vaikka miten kaikki muut asiat toimisivat hienosti. 

Focus on Feed –palvelu tarjoaa ajankohdan optimointiin apua, oman havainnoin rinnalle. Säilörehun tekijälle näkyy suotuisien päivien aikaikkuna, jolloin on todennäköisintä päästä mahdollisimman lähelle tarvittua kuiva-ainemäärää ja d-arvoa. Palvelussa korjuun “pelivara” nähdään siis jo aiemmin, kuin pelkästään viikkosään varassa.

Oikeaan ajoituksella parempaa maitoa

Talvella rehusuunnittelun ajattelulle ei anneta aikaa, mutta jo maaliskuussa se hiipii mieleen. Ratkaiseva ensimmäinen sato, on myös Rouvisille niin tärkeä, että sen varmistamiseksi tekee mielellään töitä.

Oma tarve on se, että saataisiin rehun korjuu optimoitua oikeille päiville. Se on sellainen ainainen aihe. Se ensimmäinen rehu varsinkin, että saisi parhaan mahdollisen sadon.

Joskus toki käy niinkin, että vaikka ihanteellinen ajankohta näkyy palvelussa ja sääkin olisi suotuisa, ilmaantuu muita esteitä sadonkorjuulle. Niin kävi Rouvisille viime kesänä.

Focus on Feed näytti lämpösumman ja laski sopivan korjuuajankohdan. Sen mukaan yritettiin toimia, mutta kaksi päivää myöhästyttiin. Siilomies sattui olemaan Kuusamossa ja niittomies vielä toisella urakalla, Sari nauraa ja jatkaa,
Minun veljeni tuli sitten avuksi ensimmäiseksi päiväksi, ennen kuin urakoitsijat ehtivät mukaan. Rehu saatiin korjattua ja selvitimme, että arvot olivat vielä kohdallaan. Nyt säilörehun syötön myötä rasvat ovat nousseet mukavasti.

Onneksi sadonkorjuu toteutui viivästyksestä huolimatta vielä suotuisan aikaikkunan sisällä ja rehun laatu ylsi tavoitellulle tasolle. Viime kesän sato oli myös runsaanpuoleinen ja Sari kertoo säilörehua löytyvän nyt vähän “joka nurkalta”.

Useamman lohkon suunnitelmassa ennakointi on valttia, jotta viimeisetkin lohkot saadaan korjattua vielä optimaalisen aikaikkunan sisällä. Juuri tässä Focus on Feed auttaa parhaiten.

Erityisen hyödyllinen Focus on Feed-palvelu on sellaiselle tilalle, jossa peltolohkoja on siellä täällä, eri sadealueilla. Voi lähteä enemmän suunnittelemaan sitä, mikä lohko tehdään vaikkapa hiehoille ja mikä heinäksi. Palvelussa on myös se hyvä ominaisuus, että kun merkitset tehdyn rehun, se näyttää arvion, kuinka paljon vielä tarvitset lehmämäärän perusteella.

Onnistumiseen ei riitä pelkästään ajankohdan määrittäminen lohkoilla. On syytä tehdä lisäksi logistista suunnitelmaa ja työsuunnitelmaa urakoitsijoiden kanssa. Onneksi tämäkin ratkeaa palvelua käyttämällä.

Palvelun avulla voimme ennakoiden varata jo siilomiestä ja niittäjää työhön. Helpottaa myös heidän arkeaan, jos me olemme ajoissa. Sen myötä osaa suunnitella muut omat työtehtävät korjuun ympärille. Urakoitsijoille palvelussa helpotusta tuo myös se, kun siitä näkee vähän lohkon mallia ja jos sattuu niin, että on monen tilan lohkoja vierekkäin, niin tuosta on helppo tarkistaa, että on oikeilla mailla.


Rouvinen-5

Rehu on avainasemassa

Rouvisten navetassa työnjako on tehty niin, että Arto huolehtii lypsystä ja Sari ruokinnasta. Rehun laatuun ollaan valmiita satsaamaan, koska vaikutus näkyy nopeasti rahapussissa.

Sieltähän se leipä tulee. Siihen on satsattava, jos aikoo saada maitoa. Mitä parempaa evästä voimme lehmille syöttää, sitä parempaa maitoa saamme. Pitoisuuksiin pystyy jonkin verran vaikuttamaan, mutta jos sattuu niin, että rehu onkin ravinneköyhempää, niin ei sitä voi millään jauhoilla tai tiivisteillä alkaa passailemaan.

Sari kertoo seuraavansa mielellään tilannetta säännöllisillä näyteanalyyseillä, vaikka sellaisten teettämiselle ei ole mitään pakkoa.

Rehunäytteitä otamme siilosta jo rehuntekovaiheessa, sekä rintauksesta rehunkäytön edetessä. Useampi analyysi vuodessa toteutetaan. Meijerikin toivoo, että näin toimitaan. Maidosta meijeri ottaa kolme-neljä kertaa kuukaudessa hinnoittelunäytteet.

Focus on Feed:n käyttöä jatketaan Piiroomäen tilalla tukemassa kannattavaa säilörehun tuotantoa. Tulevalle kesälle heillä on mahdollista tehdä entistä huolellisempaa suunnitelmaa ja rehunkorjuun ajoitusta.

Edellinen kesä meillä oli vasta testaamista palvelun osalta. Pitkässä juoksussa hyöty saadaan paremmin näkyviin.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, sanotaan. Pätee myös rehun tekoon! Focus on Feed kannattaa ottaa käyttöön jo maalis-huhtikuussa, jotta lohkokohtainen suunnitelma pääsee ajoissa vauhtiin.

Laske maitotilasi lisätuotto

Laske kuinka paljon lisätuottoa maitotilasi lehmät sinulle vuodessa tuottavat Focus On Feediä käyttämällä.

FocusOnFeed on Piippo Oyj:n tuottama palvelu.

Sysmäjärventie 3, 83500, Outokumpu, Finland
© 2021 Piippo Oyj. All rights reserved.